Zarząd | Galeria zdjęć | Szkolenia | Baza pilotów | Kontakt
Aktualności | Statut | Akty prawne | Linki

 

 

 

Aktualności

 

21.02.2018r.


Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pilotów w Łodzi

W dniu 21 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Łodzi. Spotkaniu sprawnie przewodniczył kol. Mariusz Wielebski. Przyjęliśmy sprawozdania Zarządu: programowe i finansowe oraz na wniosek Komisji Rewizyjnego udzieliliśmy Zarządowi absolutorium.

Tradycyjnie największe emocje skupiały się wokół planu działalności, a w ich wyniku postanowiliśmy w roku 2018:
-wyjechać na wspólne wycieczki do Lwowa, Oporowa i ew. Warszawy oraz na piknik integracyjny w okolice Pabianic,
-spotkać się w ramach szkoleń w Muzeum Herbsta, na Starym Cmentarzu i w Pałacu Poznańskiego w Łodzi,
-uczestniczyć w Targach Turystycznych, Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka" oraz Światowych Dniach Turystyki
- spotykać się m.in. w celu wymiany doświadczeń tradycyjnie w trzecią środę miesiąca roku szkolnego poza terminami, w których wypadają wyjazdy.

Obiecaliśmy sobie także zadbać o naszą aktywność na stronie www Stowarzyszenia, solidność w zgłaszaniu się na imprezy płatne, zadbanie o poszerzenie grona naszego Stowarzyszenia o nowych członków oraz o jego finanse. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za pełne emocji i aktywne podejście do naszych wspólnych spraw.
17.01.2018r.


Spotkanie naszych Członków i prezentacje o smakach świata

Członkowie Stowarzyszenia wymieniali sie doświadczeniem kulinarnym - jakie dziwne rzeczy kosztowali, widzieli i w szczególnosci zapamiętali...
10.10.2013r.


IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa - Ostróda, 6-8 grudnia 2013

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa i Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek mają zaszczyt zaprosić na IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbędzie się w Ostródzie.


Karta uczestnictwa i program:
TUTAJ
28.10.2012r.


VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa - Warszawa, 7-9 grudnia 2012

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa i Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych przy współudziale Stowarzyszenia Pilotów i Podróżników SADHU a także Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK mają zaszczyt zaprosić na VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbędzie się w Warszawie.


Karta uczestnictwa i program:
TUTAJ
13.02.2012r.


STANOWISKO ŚRODOWISKA TURYSTYCZNEGO z ŁODZI i REGIONU ŁÓDZKIEGO w SPRAWIE DEREGULACJI ZAWODÓW PRZEWODNIKA i PILOTA TURYSTYCZNEGO

Środowisko turystyczne w Łodzi i Regionie Łódzkim, reprezentowane przez niżej podpisanych, przedstawia następującą opinię w tej sprawie: - po szerokich konsultacjach w środowisku społecznym przewodników i pilotów turystycznych z Łodzi i Regionu Łódzkiego stwierdzamy, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni podejmowaniu tego typu działań, bowiem prowadzą one do pogorszenia przejrzystości i jakości oferowanych na rynku turystycznym usług. Wbrew zamierzeniom Pana Ministra takie postępowanie nie sprawi, że rynek ten stanie się lepszy dla odbiorców usług w tym zakresie. Rozumiemy "wolny rynek" jako "wolny wybór", w tym przypadku osoby, która pełni rolę przewodnika czy pilota turystycznego. Propozycja Pana Ministra natomiast, naszym zdaniem, sprowadza się do zamiany "wolnego rynku" w "wolno- amerykankę", w której każdy, bez względu na posiadane wiadomości i umiejętno- ści, będzie mógł brać udział. Nie rozumiemy, dlaczego w tak bardzo odpowiedzialnych, wymagających posiadania wiedzy zawodach, miałby pracować każdy, kto wyrazi na to ochotę, bez względu na kwalifikacje i predyspozycje. Dodatkowo Klient zostałby pozbawiony możliwości rozpoznania osoby posiadającej umiejętności potwierdzone uprawnieniami państwowymi. Nasze środowisko nie zamyka się przed napływem nowych osób, ale winny to być osoby, których wiedza i predyspozycje, niezbędne w tych zawodach, zostaną poddane weryfikacji za pomocą egzaminu państwowego. Wykonujemy bardzo odpowiedzialną i wymagającą wiedzy pracę. Latami doskonalimy swój warsztat zawodowy, nabywamy odpowiedniego doświadczenia, które ma olbrzymie znaczenia w jej całokształcie, i nie możemy pogodzić się z tym, że przewodnikiem czy pilotem turystycznym mogłaby zostać osoba przypadkowa, w ogóle nie przygotowana do tych specyficznych zawodów. Oprócz posiadania wiadomości dotyczących Polski - jej historii, geografii, architektury, jak również szeroko rozumianych wiadomości na temat świata współczesnego, na każdym przewodniku i pilocie turystycznym spoczywa obowiązek zapewnienia grupie czy indywidualnemu turyście, ogólnie pojętego bezpieczeństwa(unikanie wszelkiego rodzaju zagrożeń, pierwsza pomoc przedlekarska itp.). Nabycie umiejętności należytej opieki nad Klientami mogą zapewnić jedynie szkolenia na wysokim poziomie, zweryfikowane państwowym egzaminem. O tym, kto będzie pracował w tych zawodach, w końcowym efekcie i tak zadecyduje Klient, ale musi on mieć gwarancję, iż osoba te zawody wykonująca, posiada stosowny, państwowy certyfikat. W krajach europejskich, w których turystyka jest istotną gałęzią gospodarki narodowej wymienione wyżej zawody cieszą się dużym prestiżem, i nie ma mowy o tym, aby ktoś nieprzygotowany, przypadkowy, bez certyfikatu wydanego przez odpowiednie władze, mógł je wykonywać. Pracując jako przewodnicy i piloci turystyczni reprezentujemy wobec Klienta nie tylko siebie samych. Przede wszystkim reprezentujemy Polskę, przybliżając turystom nasz kraj, jego historię i przebogate dziedzictwo, wreszcie budujemy jej wizerunek w świecie. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, i nie każdy może mu podołać. Mamy świadomość, że właściwą do wykonywania tych zawodów wiedzę i doświadczenie zdobywa się latami, ale na początku naszej zawodowej drogi w tym zakresie był zdany egzamin, który gwarantował spełnienie podstawowych standardów przygotowania do pracy. Innego sposobu, naszym zdaniem, nie ma - uważamy go za sprawdzony. Biorąc pod uwagę powyższe, wzywamy do zweryfikowania stanowiska w sprawie deregulacji zawodów przewodnika i pilota turystycznego, a tym samym uniknięcia sytuacji, w której Klienci branży turystycznej zostaliby narażeni, przez osoby przypadkowo wykonujące te zawody, na zagrożenie zdrowia lub życia, czy też na uzyskanie nieprawdziwych informacji o naszym kraju.


Podpisali:
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi, Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej, Regionalna Organizacja Turystyczna, Biuro "Central Point", "Grupa Fabricum" - Anna Mokrosińska, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Studenckie Koło Przewodników Sudeckich Oddział PTTK Łódź-Polesie, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, PTTK Zarząd Oddziału w Łodzi, Koło Przewodników PTTK w Łodzi.

 

www.piloci-lodz.pl
nasz adres: 90-301 Łódź ul. Wigury 12A
komórka 0609 797 279

 
   
 

Zarząd | Galeria zdjęć | Szkolenia | Baza pilotów | Kontakt
Aktualności | StatutAkty prawne | Linki